Ett företag är en naturlig Arena när det fungerar på alla nivåer i företaget.


Hur ser det ut hos er?


Är rätt kvinna/man på rätt plats, d v s har ni arbetsfördelning som passar alla nära 100%
Finns det någon som behöver mer ansvar för att bli mer engagerad
Har någon för stort ansvar och behöver avlastning
Behöver någon kanske rentav byta arbetsuppgifter
Har alla på företaget rätt kunskaper om produkterna / tjänsterna
Hur är relationerna/atmosfären på arbetsplatsen, fikarummet
Fungerar hela den administrativa processen på rätt sätt

Under rubriken ´Exempel` delar jag med mig av mina erfarenheter.